CHÚNG MÌNH ĐÃ TRỞ LẠI!!!

🌼🌼🌼🌼🌼🌼

CẢ NHÀ ƠIIIII, 🥳
Chúc mừng Hà nội đã an toàn trong một tuần qua, và ra khỏi nhóm Nguy cơ cao. 

☀️☀️☀️

Từ ngày mai, 23/04, 𝙩𝙚𝙩𝙤𝙩𝙚. 𝙨𝙚̃ 𝙢𝙤̛̉ 𝙘𝙪̛̉𝙖 𝙝𝙤𝙖̣𝙩 đ𝙤̣̂𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙤̛̉ 𝙡𝙖̣𝙞 và tuân theo Chỉ thị 15 (chỉ thị trước ngày 1/4) nhé ạ: 
🌿. Không tập trung quá đông khách
🌿. Kiểm tra thân nhiệt cho nhân viên và khách hàng
🌿. Đeo khẩu trang trong khi làm việc 

✨🌈Mặc dù dịch chưa qua hẳn nhưng sự trở lại vào ngày mai cũng là tín hiệu tích cực đáng mừng trong công cuộc chống Cô Vy cả nhà nhỉ!!! 

Hẹn gặp cả nhà từ ngày maiiii nhé ạ ❤

About the author: tetote.