Bản Tin TUYỂN DỤNG

𝑯𝑬̣̂ 𝑻𝑯𝑶̂́𝑵𝑮 𝑯𝑨𝑰𝑹𝑺𝑨𝑳𝑶𝑵 𝑵𝑯𝑨̣̂𝑻 𝑩𝑨̉𝑵 𝑻𝑼𝒀𝑬̂̉𝑵 𝑫𝑼̣𝑵𝑮 ( 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊)🎉🎉🎉 𝗛𝗮𝗶𝗿𝘀𝗮𝗹𝗼𝗻 𝘁𝗲𝘁𝗼𝘁𝗲. ( 𝟲 𝗻𝗮̆𝗺 ) 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗲𝘁𝗼𝘁𝗲. +𝗺𝗲 ( 𝘀𝗮̆́𝗽 𝗸𝗵𝗮𝗶 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 – 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟬 ) 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝘁𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻:🌿🌿🌿 1. 𝑇𝐻𝑂̛̣ 𝑃𝐻𝑈̣ – 𝐻𝑎𝑖𝑟 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡: 03 a. Yêu cầu: không yêu cầu về nghề, sẽ được đào tạo, ưu tiên biết tiếng Nhật, Anhb. Công Việc:. Gội […]

THÔNG BÁO

𝑻𝑯𝑶̂𝑵𝑮 𝑩𝑨́𝑶 🎉🎉🎉Hair salon te to te., xin cảm ơn quý khách hàng đã luôn đồng hành và ủng hộ tetote. trong 6 năm vừa qua.Cuối tháng 11 này, tetote. sẽ có thêm một cơ sở mới tại toà nhà Metroplis Hà nội, do đó sẽ có một vài thay đổi, xin được thông báo […]