🎉tetote’s coloring kit🎉

Corona – Salon đóng cửa – Chân tóc mọc dài Cần chấm chân gấp – Gọi tetote. ship ngay một bộ Kit Nhuộm Chấm chân tại nhà  Bộ Kit Nhuộm 650.000VND chuẩn bị đầy đủ: 1. Màu nhuộm – oxy 6% ( đủ cho hai lần chấm chân 1-3cm, hoặc một lần chấm chân 5cm) […]