Tetote group Lịch làm việc tháng 5 của các stylist

Thông báo: Ngày 28 Tetote group có tin hỷ của nhân viên nên toàn bộ hai cửa hàng sẽ đóng cửa để tham dự buổi lễ này.
Rất mong các quý khách thông cảm.

About the author: tetote.