CHÚNG MÌNH ĐÃ TRỞ LẠI!!!

🌼🌼🌼🌼🌼🌼 CẢ NHÀ ƠIIIII, 🥳Chúc mừng Hà nội đã an toàn trong một tuần qua, và ra khỏi nhóm Nguy cơ cao.  ☀️☀️☀️ Từ ngày mai, 23/04, 𝙩𝙚𝙩𝙤𝙩𝙚. 𝙨𝙚̃ 𝙢𝙤̛̉ 𝙘𝙪̛̉𝙖 𝙝𝙤𝙖̣𝙩 đ𝙤̣̂𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙤̛̉ 𝙡𝙖̣𝙞 và tuân theo Chỉ thị 15 (chỉ thị trước ngày 1/4) nhé ạ: 🌿. Không tập trung quá đông khách🌿. Kiểm tra […]

tetote. có gì mới: YouTube Chanel!

💛 Cả nhà ơi, *nghỉ Tết* lâu quá, cả nhà có khoẻ không? Tetote thì ngày ngày vẫn cặm cụi cặm cụi trả lời inbox, tư vấn sản phẩm và mong chờ đến ngày được gặp lại mọi người đây❗️ 🌿 Mấy ngày hôm nay chúng mình đã cố gắng làm một vài video giới […]

𝑺𝑰𝑬̂𝑼 𝑲𝑯𝑼𝒀𝑬̂́𝑵 𝑴𝑨̃𝑰 tháng Tư

𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐮̛ 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐚𝐲, đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐡𝐨̛𝐧 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐡𝐞̂́𝐭𝐓𝐞𝐭𝐨𝐭𝐞 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐯𝐚̣̂𝐲, 𝐔̛𝐔 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐡𝐨̛𝐧 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐡𝐞̂́𝐭🍋🍃🍐🌿 với chương trình 𝑺𝑰𝑬̂𝑼 𝑲𝑯𝑼𝒀𝑬̂́𝑵 𝑴𝑨̃𝑰 tháng Tư(áp dụng từ 01/04/2020 đến hết ngày 15/04/2020 💛 ĐỪNG 🧡 BỎ 💚 LỠ ❤️! ! ! ① Đăng kí Gói trả trước 𝑺𝒊𝒆̂𝒖 𝑻𝒊𝒆̂́𝒕 𝑲𝒊𝒆̣̂𝒎 𝑻𝒆𝒕𝒐𝒕𝒆 𝑮𝑶𝑳𝑫 𝑾𝑨𝑳𝑳𝑬𝑻, tặng […]

𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚́𝐨 𝐓𝐚̣𝐦 Đ𝐨́𝐧𝐠 𝐂𝐮̛̉𝐚

𝑇ℎ𝑎̂𝑛 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑒𝑚 𝑐𝑜̂ 𝑐ℎ𝑢́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑡𝑜𝑡𝑒.,𝐶ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑦 𝑔𝑜́𝑝 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑-19, 𝐻𝑎𝑖𝑟𝑠𝑎𝑙𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑡𝑜𝑡𝑒. 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑎̣𝑚 𝑛𝑔𝑢̛𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑑𝑢̛̣ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 15/04/2020 (ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 đ𝑒̂́𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 𝑚𝑜̛́𝑖)💚Cửa hàng vẫn nhận 𝒔𝒉𝒊𝒑 các mặt hàng Chăm sóc tóc: dầu gội xả, dưỡng, máy sấy, wax…. […]