🎊🎊 THÔNG BÁO 🎊🎊

Cả nhà ơi, bắt đầu từ tháng 3 tetote lại mở cửa cả tuần không nghỉ ngày nào nhé ạ. Tuy nhiên vì stylist mới vẫn ở Nhật chưa thể sang Việt Nam được nên tetote vẫn chỉ có một stylist chính là anh Sumu Đội mũ mà thôi. 🪅 Thế nên chúng mình vẫn […]

💪𝐓𝐞𝐭𝐨𝐭𝐞 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐛𝐚̣𝐧 𝐂𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐚𝐲 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠, 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 dịch 𝐂𝐨𝐫𝐨𝐧𝐚 🌵

𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑐𝑢́𝑚 𝐶𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑝ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑎̣𝑝, 𝑇𝑒𝑡𝑜𝑡𝑒 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ 𝗡𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗥𝘂̛̉𝗮 𝗧𝗮𝘆 𝑚𝑎́𝑦 Đ𝗼 𝗡𝗵𝗶𝗲̣̂𝘁 Đ𝗼̣̂ và khẩu trang 𝑡𝑎̣𝑖 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑦 𝑙𝑒̂̃ 𝑡𝑎̂𝑛. 💜 Đ𝑒̂̉ đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑥𝑖𝑛 𝑝ℎ𝑒́𝑝 𝑡𝑢̛̀ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑖 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 37,2 •𝐶 […]

Cuối Năm… 

Hô to dõng dạc chào tạm biệt vị khách cuối cùng, team #tetote. xin phép nghỉ Tết ạ ^^ 🌻🌻🌻 Xin gửi lời cảm ơn đến quý anh chị em cô chú khách hàng đã cùng #tetote sẻ chia những khoảnh khắc vui, đẹp, tuyệt vời năm qua.  💐🌸💪🌿 Chúc cả nhà một mùa […]

Bản tin KHUYẾN MÃI THÁNG HAI ✨

𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐁𝐢𝐠𝐚𝐦𝐢 – đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐮̛𝐚 𝐜𝐡𝐮𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐮𝐨̂́𝐭 𝟐 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚‼️ 🌈 vẫn chỉ 2.000.000vnd cho Combo dịch vụ Nhuộm – Dưỡng phục hồi Sannetsu – và Headspa 🌤 Đặc biệt, nếu bạn không có nhiều thời gian để trải nghiệm hết combo dịch vụ trên bạn có thể sử dụng 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 […]