🍓Minigame tháng BA

𝘛𝘜𝘕𝘐𝘕𝘎 – Đ𝘐𝘌̂̀𝘜 𝘊𝘏𝘐̉𝘕𝘏 𝘊𝘈̂́𝘜 𝘛𝘙𝘜́𝘊 𝘛𝘖́𝘊 – 𝘛𝘜𝘠𝘌̣̂𝘛 𝘊𝘏𝘐𝘌̂𝘜 𝘒𝘐𝘌̂̉𝘔 𝘚𝘖𝘈́𝘛 𝘉𝘖̂𝘕𝘎 𝘟𝘜̀🌸🍃🌸🍃『チューニング』=『フォルムコントロール』#Tuning là phương pháp làm thẳng, mềm mượt tự nhiên, không sử dụng máy là dành cho: アイロンを使わない自然なストレートヘアに✨. 𝙏𝙤́𝙘 𝙢𝙤̣𝙘 𝙧𝙖 𝙗𝙞̣ 𝙭𝙤𝙖̆𝙣 𝙘𝙝𝙖̂𝙣 クセ毛の人. 𝙏𝙤́𝙘 𝙗𝙤̂𝙣𝙜 𝙭𝙪̀ 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙫𝙖̀𝙤 𝙣𝙚̂́𝙥髪が広がる人. 𝙏𝙤́𝙘 𝙝𝙪̛ 𝙩𝙤̂̉𝙣 𝙙𝙤 𝙪𝙤̂́𝙣 𝙭𝙤𝙖̆𝙣, 𝙙𝙖̣̂𝙥 𝙭𝙪̀パーマ落としでもOK 🍋🍐🍋🍐𝗧𝗵𝗮𝗺 𝗚𝗶𝗮 𝗠𝗜𝗡𝗜𝗚𝗔𝗠𝗘 […]

𝐓𝐞𝐭𝐨𝐭𝐞 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐛𝐚̣𝐧 𝐂𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐚𝐲 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠, 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐫𝐨𝐧𝐚

𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑐𝑢́𝑚 𝐶𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑝ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑎̣𝑝, 𝑇𝑒𝑡𝑜𝑡𝑒 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ 𝗡𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗥𝘂̛̉𝗮 𝗧𝗮𝘆 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎́𝑦 Đ𝗼 𝗡𝗵𝗶𝗲̣̂𝘁 Đ𝗼̣̂ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑦 𝑙𝑒̂̃ 𝑡𝑎̂𝑛. Đ𝑒̂̉ đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑇𝑒𝑡𝑜𝑡𝑒 𝑥𝑖𝑛 𝑝ℎ𝑒́𝑝 𝑡𝑢̛̀ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑖 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 37,2 •𝐶 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜̂̃ […]

KHUYẾN MÃI tháng 03・2020

🌸 Giảm 30%:。cho khách đến salon lần đầu, được bạn bè người thân giới thiệu.。cho khách đến salon lần đầu viết review trên Facebook hoặc Google.。cho khách có thẻ thành viên Tetote và quay lại cửa hàng trong vòng 2 tháng.🌸 Giảm 20%:。cho khách hàng đến salon lần đầu.。cho khách có thẻ thành viên Tetote […]