THÔNG BÁO

𝑻𝑯𝑶̂𝑵𝑮 𝑩𝑨́𝑶 🎉🎉🎉Hair salon te to te., xin cảm ơn quý khách hàng đã luôn đồng hành và ủng hộ tetote. trong 6 năm vừa qua.Cuối tháng 11 này, tetote. sẽ có thêm một cơ sở mới tại toà nhà Metroplis Hà nội, do đó sẽ có một vài thay đổi, xin được thông báo […]

🍓Minigame tháng BA

𝘛𝘜𝘕𝘐𝘕𝘎 – Đ𝘐𝘌̂̀𝘜 𝘊𝘏𝘐̉𝘕𝘏 𝘊𝘈̂́𝘜 𝘛𝘙𝘜́𝘊 𝘛𝘖́𝘊 – 𝘛𝘜𝘠𝘌̣̂𝘛 𝘊𝘏𝘐𝘌̂𝘜 𝘒𝘐𝘌̂̉𝘔 𝘚𝘖𝘈́𝘛 𝘉𝘖̂𝘕𝘎 𝘟𝘜̀🌸🍃🌸🍃『チューニング』=『フォルムコントロール』#Tuning là phương pháp làm thẳng, mềm mượt tự nhiên, không sử dụng máy là dành cho: アイロンを使わない自然なストレートヘアに✨. 𝙏𝙤́𝙘 𝙢𝙤̣𝙘 𝙧𝙖 𝙗𝙞̣ 𝙭𝙤𝙖̆𝙣 𝙘𝙝𝙖̂𝙣 クセ毛の人. 𝙏𝙤́𝙘 𝙗𝙤̂𝙣𝙜 𝙭𝙪̀ 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙫𝙖̀𝙤 𝙣𝙚̂́𝙥髪が広がる人. 𝙏𝙤́𝙘 𝙝𝙪̛ 𝙩𝙤̂̉𝙣 𝙙𝙤 𝙪𝙤̂́𝙣 𝙭𝙤𝙖̆𝙣, 𝙙𝙖̣̂𝙥 𝙭𝙪̀パーマ落としでもOK 🍋🍐🍋🍐𝗧𝗵𝗮𝗺 𝗚𝗶𝗮 𝗠𝗜𝗡𝗜𝗚𝗔𝗠𝗘 […]

KHUYẾN MÃI THÁNG 1/2020

🏵🎉HAPPY NEW YEAR – CHÚC MỪNG NĂM MỚI ②⓪②⓪ 🍃🎗🍃🎗🍃 𝗫𝗶𝗻𝗵 𝘁𝘂̛𝗼̛𝗶 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝟭, đ𝗼́𝗻 𝗰𝗵𝗮̀𝗼 𝗻𝗮̆𝗺 𝗺𝗼̛́𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟬 𝗻𝗴𝗮̣̂𝗽 𝘁𝗿𝗮̀𝗻 𝗻𝗶𝗲̂̀𝗺 𝘆𝗲̂𝘂, 𝗵𝗮̣𝗻𝗵 𝗽𝗵𝘂́𝗰, 𝘁𝗲𝘁𝗼𝘁𝗲. 𝘅𝗶𝗻 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗴𝘂̛̉𝗶 đ𝗲̂́𝗻 𝗾𝘂𝘆́ 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗹𝗼̛̀𝗶 𝗰𝗵𝗮̀𝗼 đ𝗮̂̀𝘂 𝗻𝗮̆𝗺 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗰𝗵𝗮̂𝗻 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁.  💞. Giảm 30%:。cho khách đến salon lần đầu, được bạn bè thân giới thiệu.。cho khách […]