𝙏𝙖𝙠𝙚 𝙖 𝙋𝙃𝙊𝙏𝙊 ☆ 𝙂𝙚𝙩 𝙋𝙍𝙊𝙈𝙊𝙎

Minigame tháng 6 

✨ 📷𝓒𝓱ụ𝓹 ả𝓷𝓱 𝓬𝓱𝓮𝓬𝓴 𝓲𝓷 𝓬ù𝓷𝓰 𝓷𝓱â𝓷 𝓿𝓲ê𝓷 𝓽𝓮𝓽𝓸𝓽𝓮 👩‍👦‍👦👨‍👩‍👧‍👧✨

🍊Một phần quà nho nhỏ: 𝑉𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑂𝑓𝑓 50.000𝑣𝑛𝑑 dành cho tất cả khách hàng

🍋Một phần quà to to: 𝐕𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞𝐫 𝟏.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 ✨
dành cho một khách hàng may mắn được chọn ngẫu nhiên
( Kết quả công bố vào ngày 1/7) 
🌿🌿🌿
♡(⋈◍>◡<◍)。✧♡
♦️Voucher sử dụng các dịch vụ tại tetote, không quy đổi thành tiền mặt, không áp dụng mua sản phẩm, không sử dụng đồng thời các khuyến mãi khác.
——

𝐻𝑎𝑖𝑟 𝑠𝑎𝑙𝑜𝑛 tetote.

🌿1st floor, 24 Trieu Viet Vuong, Hai Ba Trung District, Hà Nội

☎ 024 3943 7899 (English, Vietnamese)
📞 037 5969 261 (Japanese) 

⏰10:00 -21:00
http://tetote.vn

About the author: tetote.