𝑺𝑰𝑬̂𝑼 𝑲𝑯𝑼𝒀𝑬̂́𝑵 𝑴𝑨̃𝑰 tháng Tư

𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐮̛ 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐚𝐲, đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐡𝐨̛𝐧 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐡𝐞̂́𝐭
𝐓𝐞𝐭𝐨𝐭𝐞 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐯𝐚̣̂𝐲, 𝐔̛𝐔 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐡𝐨̛𝐧 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐡𝐞̂́𝐭
🍋🍃🍐🌿

với chương trình 𝑺𝑰𝑬̂𝑼 𝑲𝑯𝑼𝒀𝑬̂́𝑵 𝑴𝑨̃𝑰 tháng Tư
(áp dụng từ 01/04/2020 đến hết ngày 15/04/2020

💛 ĐỪNG 🧡 BỎ 💚 LỠ ❤️! ! !

① Đăng kí Gói trả trước 𝑺𝒊𝒆̂𝒖 𝑻𝒊𝒆̂́𝒕 𝑲𝒊𝒆̣̂𝒎 𝑻𝒆𝒕𝒐𝒕𝒆 𝑮𝑶𝑳𝑫 𝑾𝑨𝑳𝑳𝑬𝑻, tặng ngay:
。Thẻ Cut Ticket + Phiếu mua hàng giảm giá 10%
hoặc 
。Thẻ Cut Ticket + Miễn phí 01 dịch vụ bất kì trong #Another_Menu

🌼🌼🌼

② Đăng kí Gói trả trước 𝑻𝒊𝒆̂́𝒕 𝑲𝒊𝒆̣̂𝒎 𝑻𝒆𝒕𝒐𝒕𝒆 𝑺𝑰𝑳𝑽𝑬𝑹 𝑾𝑨𝑳𝑳𝑬𝑻, tặng ngay:
。Phiếu mua hàng giảm giá 10% và Miễn phí 01 dịch vụ bất kì trong #Another_Menu

🌼🌼🌼

③ Đăng kí 𝑻𝒉𝒆̉ 𝒄𝒂̆́𝒕 𝑪𝑼𝑻 𝑻𝑰𝑪𝑲𝑬𝑻, tặng ngay:
。Phiếu mua hàng giảm giá 10%
hoặc
。Miễn phí 01 dịch vụ bất kì trong #Another_Menu

🌼🌼🌼

④ Mua hàng 𝙝𝙤𝙖́ đ𝙤̛𝙣 𝙩𝙧𝙞̣ 𝙜𝙞𝙖́ 1.500.000𝙫𝙣𝙙 trở lên, tặng ngay 𝗠𝗼̣̂𝘁 𝗹𝗮̂̀𝗻 𝗖𝗮̆́𝘁 𝗠𝗜𝗘̂̃𝗡 𝗣𝗛𝗜́ 

🌼

⑤ Mua hàng hoá đơn 𝙙𝙪̛𝙤̛́𝙞 1.500.000𝙫𝙣𝙙, tặng ngay 𝑽𝒐𝒖𝒄𝒉𝒆𝒓 𝒈𝒊𝒂̉𝒎 𝒈𝒊𝒂́ 50.000𝒗𝒏𝒅 sử dụng cho các dịch vụ tại tetote.

———–
💐💐💐

15 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑇𝑢̛, 𝑡𝑒𝑡𝑜𝑡𝑒. 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑚𝑜̛̉ 𝑐𝑢̛̉𝑎 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑞𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ, 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑣𝑎̀𝑜 đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝐾ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑚𝑎̃𝑖 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑢̛𝑢 đ𝑎̃𝑖 𝑔𝑢̛̉𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑞𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔.

🌿Hi vọng cũng là một niềm vui nhỏ cho mọi người trong những ngày hôm nay✧*。٩(ˊᗜˋ*)و✧*。

———–
Link tổng hợp Gói Ưu Đãi: https://www.facebook.com/tetote.hanoi/posts/2657454287822828
Link Another Menu: 
https://www.facebook.com/tetote.hanoi/posts/2666980400203550
—————

About the author: tetote.