Mở quanh năm

<Từ tháng 11>
Thứ Hai hàng tuần, thứ ba của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 trong tháng sẽ đóng cửa

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và cảm ơn rất nhiều. 


Sửa đổi giá, bao gồm cả menu mới.  (Để biết chi tiết, vui lòng kiểm tra màn hình menu từ liên kết bên dưới.

https://tetote.vn/wp-content/uploads/2020/10/tetote._menu_VN_20201029.pdf

<Cho đến cuối tháng 10>
Giảm 30% cho khách hàng đến cửa hàng trong vòng 2 tháng kể từ lần cuối

<Từ tháng 11>
Giảm giá 30% trong vòng 45 ngày kể từ ngày khách hàng đến 

Nó sẽ là khoảng thời gian ngắn hơn một chút, nhưng vì các khoản phí đã được sửa đổi nên sẽ không có sự khác biệt lớn.

Ba điểm trên là những thay đổi.  

Cám ơn vì khách hàng luôn ủng hộ Tetote!

About the author: tetote.