🎉🎉🎉🎉 𝙇𝙊𝘼 𝙇𝙊𝘼 𝙇𝙊𝘼 – 𝙈𝙐̛̀𝙉𝙂 𝙉𝙂𝘼̀𝙔 𝙏𝙍𝙊̛̉ 𝙇𝘼̣𝙄 22/06 !!

Sau bao nhiêu ngày chờ mong, từ sáng nay 22/06 tetote mở cửa trở lại đón chào quý khách. 🌱 ⁡ 𝑽𝒖𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒐̂̀𝒊 𝒉𝒐̣̂𝒑 𝒒𝒖𝒂́ 𝒄𝒂̉ 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒐̛𝒊, 𝒄𝒂̉𝒎 𝒈𝒊𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒔𝒂𝒖 𝒃𝒂𝒐 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒙𝒂 𝒄𝒂́𝒄𝒉 😭😭😭 ⁡ Vì nhu cầu đặt lịch của mọi người khá nhiều, những ngày đầu mở lại […]

🎉tetote’s coloring kit🎉

Corona – Your favourite salon is close – Your white hair grow long Need to touch up the root – Why don’t call tetote to have a Coloring Kit, you can do yourself at home 🎉tetote’s coloring kit –  650.000VND🎉 1.Tube of color – Oxy 6% ( enough for two time 1-3cm retouch, or 1 […]