𝐓𝐞𝐭𝐨𝐭𝐞 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐛𝐚̣𝐧 𝐂𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐚𝐲 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠, 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 dịch 𝐂𝐨𝐫𝐨𝐧𝐚

𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑐𝑢́𝑚 𝐶𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑝ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑎̣𝑝, 𝑇𝑒𝑡𝑜𝑡𝑒 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ 𝗡𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗥𝘂̛̉𝗮 𝗧𝗮𝘆 𝑚𝑎́𝑦 Đ𝗼 𝗡𝗵𝗶𝗲̣̂𝘁 Đ𝗼̣̂ và khẩu trang 𝑡𝑎̣𝑖 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑦 𝑙𝑒̂̃ 𝑡𝑎̂𝑛. Đ𝑒̂̉ đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑥𝑖𝑛 𝑝ℎ𝑒́𝑝 𝑡𝑢̛̀ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑖 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 37,2 •𝐶 𝑣𝑎̀ […]

𝙏𝙖𝙠𝙚 𝙖 𝙋𝙃𝙊𝙏𝙊 ☆ 𝙂𝙚𝙩 𝙋𝙍𝙊𝙈𝙊𝙎

Minigame tháng 6  ✨ 📷𝓒𝓱ụ𝓹 ả𝓷𝓱 𝓬𝓱𝓮𝓬𝓴 𝓲𝓷 𝓬ù𝓷𝓰 𝓷𝓱â𝓷 𝓿𝓲ê𝓷 𝓽𝓮𝓽𝓸𝓽𝓮 👩‍👦‍👦👨‍👩‍👧‍👧✨ 🍊Một phần quà nho nhỏ: 𝑉𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑂𝑓𝑓 50.000𝑣𝑛𝑑 dành cho tất cả khách hàng 🍋Một phần quà to to: 𝐕𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞𝐫 𝟏.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 ✨dành cho một khách hàng may mắn được chọn ngẫu nhiên( Kết quả công bố vào ngày 1/7) 🌿🌿🌿♡(⋈◍>◡<◍)。✧♡♦️Voucher sử dụng các […]

☀️𝙂𝙤́𝙞 𝘿𝙞̣𝙘𝙝 𝙑𝙪̣ 𝙏𝙍𝙀̉ 𝙃𝙊𝘼́ 𝘾𝙃𝘼̂́𝙏 𝙏𝙊́𝘾✨

– đặc biệt cho Tháng NĂM tại tetote với mức giá ƯU ĐÃI chỉ 𝟐.𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝐯𝐧𝐝🥰bao gồm:  . 𝐺𝑜̣̂𝑖 #𝑡𝑎̂̉𝑦_𝑡𝑒̂́_𝑏𝑎̀𝑜_𝑐ℎ𝑒̂́𝑡 #𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔_𝑎̂̉𝑚_𝑑𝑎_đ𝑎̂̀𝑢#tansan_shampoo❄️ . 𝐶𝑎̆́𝑡 𝑡𝑎̣𝑜 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑢💇🏻‍♀️💇🏼💜 . 𝑇𝑢𝑛𝑖𝑛𝑔 #đ𝑖𝑒̂̀𝑢_𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ_𝑐ℎ𝑎̂́𝑡_𝑡𝑜́𝑐 #tuyệt_chiêu_ 𝘬𝘪𝘦̂̉𝘮_𝘴𝘰𝘢́𝘵_𝘣𝘰̂𝘯𝘨_𝘹𝘶̀🥑hoặc 𝐻𝑒𝑎𝑑𝑠𝑝𝑎 30 phút massage da đầu🍐 . 𝐷𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝐶𝑎̂́𝑝 𝐴̂̉𝑚 𝑠𝑎̂𝑢 𝑀𝑜𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒 #tóc_hư_tổn_do_nhiệt🍊hoặc 𝐷𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑃ℎ𝑢̣𝑐 𝐻𝑜̂̀𝑖 𝑅𝑒𝑝𝑎𝑖𝑟  #tóc_nhuộm🍌 🌿👍👍👍Đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 đ𝐞̂̀ 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 cho mái tóc có dấu hiệu […]

CHÚNG MÌNH ĐÃ TRỞ LẠI!!!

🌼🌼🌼🌼🌼🌼 CẢ NHÀ ƠIIIII, 🥳Chúc mừng Hà nội đã an toàn trong một tuần qua, và ra khỏi nhóm Nguy cơ cao.  ☀️☀️☀️ Từ ngày mai, 23/04, 𝙩𝙚𝙩𝙤𝙩𝙚. 𝙨𝙚̃ 𝙢𝙤̛̉ 𝙘𝙪̛̉𝙖 𝙝𝙤𝙖̣𝙩 đ𝙤̣̂𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙤̛̉ 𝙡𝙖̣𝙞 và tuân theo Chỉ thị 15 (chỉ thị trước ngày 1/4) nhé ạ: 🌿. Không tập trung quá đông khách🌿. Kiểm tra […]

tetote. có gì mới: YouTube Chanel!

💛 Cả nhà ơi, *nghỉ Tết* lâu quá, cả nhà có khoẻ không? Tetote thì ngày ngày vẫn cặm cụi cặm cụi trả lời inbox, tư vấn sản phẩm và mong chờ đến ngày được gặp lại mọi người đây❗️ 🌿 Mấy ngày hôm nay chúng mình đã cố gắng làm một vài video giới […]

𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚́𝐨 𝐓𝐚̣𝐦 Đ𝐨́𝐧𝐠 𝐂𝐮̛̉𝐚

𝑇ℎ𝑎̂𝑛 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑒𝑚 𝑐𝑜̂ 𝑐ℎ𝑢́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑡𝑜𝑡𝑒.,𝐶ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑦 𝑔𝑜́𝑝 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑-19, 𝐻𝑎𝑖𝑟𝑠𝑎𝑙𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑡𝑜𝑡𝑒. 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑎̣𝑚 𝑛𝑔𝑢̛𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑑𝑢̛̣ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 15/04/2020 (ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 đ𝑒̂́𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 𝑚𝑜̛́𝑖)💚Cửa hàng vẫn nhận 𝒔𝒉𝒊𝒑 các mặt hàng Chăm sóc tóc: dầu gội xả, dưỡng, máy sấy, wax…. […]

𝐓𝐞𝐭𝐨𝐭𝐞 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐛𝐚̣𝐧 𝐂𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐚𝐲 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠, 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐫𝐨𝐧𝐚

𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑐𝑢́𝑚 𝐶𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑝ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑎̣𝑝, 𝑇𝑒𝑡𝑜𝑡𝑒 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ 𝗡𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗥𝘂̛̉𝗮 𝗧𝗮𝘆 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎́𝑦 Đ𝗼 𝗡𝗵𝗶𝗲̣̂𝘁 Đ𝗼̣̂ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑦 𝑙𝑒̂̃ 𝑡𝑎̂𝑛. Đ𝑒̂̉ đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑇𝑒𝑡𝑜𝑡𝑒 𝑥𝑖𝑛 𝑝ℎ𝑒́𝑝 𝑡𝑢̛̀ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑖 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 37,2 •𝐶 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜̂̃ […]

𝑻𝑼𝒀𝑬̂̉𝑵 𝑫𝑼̣𝑵𝑮 𝑻𝑹𝑶̛̣ 𝑳𝒀́ 𝑸𝑼𝑨̉𝑵 𝑳𝒀́

𝓜ô 𝓽ả 𝓬ô𝓷𝓰 𝓿𝓲ệ𝓬: – Trực quầy lễ tân: nhận đặt lịch, tiếp đón khách, thu ngân, sắp xếp giấy tờ– Đăng bài, trả lời Fanpage theo hướng dẫn– Trợ giúp Quản lý các công việc biên phiên dịch, tư vấn sản phẩm– Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn 𝓨ê𝓾 𝓬ầ𝓾:  – Tiếng Anh, […]